Μελέτη και κατασκευή Κέντρων Εμβολιασμού.

Ευέλικτες κατασκευές συγκέντρωσης ιατρικών δεδομένων και εμβολιασμών με σύγχρονο σχεδιασμό και με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.