Η Δυτική Εργολαβική είναι μια μοντέρνα εταιρία με έντονη κατασκευαστική παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια με έργα ιδιωτικά αλλά και σημαντικές υπεργολαβίες σε κορυφαία κατασκευαστικά ραντεβού της χώρας.

Έχει επίσης διαρκή παρουσία στο εξωτερικό με μηχανολογικά έργα και ανακαινίσεις.

Η Δυτική Εργολαβική αναλαμβάνει έργα με το κλειδί στο χέρι και μπορεί να υλοποιήσει απαιτητικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η νέα ομάδα μας έχει μια υψηλή εξειδίκευση στα έργα μετατροπής ανακυκλώσιμων δομικών υλικών και μελετά, με ιδιαίτερη επιτυχία, αρχιτεκτονικές κατασκευές από shipping container.