Μελέτη και κατασκευή με σύγχρονα standarts εξασφαλίζοντας μια πολύ ευέλικτη κατασκευή και ικανοποιώντας ανάγκες δομών νοσοκομείων.

Οι κατασκευές πληρούν κριτήρια πανευρωπαϊκά και έχουν δώσει λύσεις για το μείζων πρόβλημα της ανεξάρτητης και απομακρυσμένης ιατρικής φροντίδας από τις κεντρικές ιατρικές δομές.