ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (120m²)

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά 4 ανεξάρτητες κατοικίες – κλειδιά των 30m² η καθεμία και φιλοξενεί έως και 6 άτομα. Οι δύο κατοικίες είναι στο ισόγειο και οι άλλες δύο στον όροφο με ανεξάρτητη βεράντα η καθεμία. Πληροί τις προϋποθέσεις για απόκτηση ενεργειακού πιστοποιητικού κατηγορίας Β, ενώ με προσθήκη Φ/Β συστήματος εντάσσεται στην κατηγορία Α.

Η κάθε κατοικία στο ισόγειο αποτελείται από τους εξής χώρους:

  • Υπνοδωμάτιο 1 : 5,0 m²
  • Υπνοδωμάτιο 2 : 6,4 m²
  • Μπάνιο : 3,0 m²
  • Κουζίνα – Σαλόνι : 45,6 m²

Η κάθε κατοικία στον όροφο αποτελείται από τους εξής χώρους:

  • Υπνοδωμάτιο 1 : 5,0 m²
  • Υπνοδωμάτιο 2 : 6,4 m²
  • Μπάνιο : 3,0 m²
  • Κουζίνα – Σαλόνι : 45,6 m²
  • Βεράντα : 7,0 m²

ΤΙΜΗ:950€/τμ 

Παραδοτέο σε 100 ημέρες.